Son Dakika Haberler

KARAÇUK KARAÇUK-UR (Karaguncuk)

KARAÇUK KARAÇUK-UR (Karaguncuk)
Okunma : 2.392 Kere okundu Yorum Yap

 

Çok enteresan olan coğrafi adlardan biriside Karaçukur denen Cünüt bağlarının içinden Bokluçöl’ü bölüp Germeç ve bağlarından geçip kurşuni
kayalıkları aşıp cılga yol ile ulaşılan, güneyi Devret bahçelerinden Meryemuşağı karayoluna, batısıda Tatarkayası ve Eşme bölgeleriyle çevrili
İçerisinde küçük bir platosu(yazı) ve mağarası, Büyük bir su kaynağının, bahçe ve bostanların bulunduğu vadinin adıdır.

Daha önceleri Yaz
mevsiminde bostan evler olarak ve sürüsü olanların yaylak olarak kulandıkları yer muhtemelki yerleşik köy olarakta kulanılmaktaydı. Çünkü
bahçelerin bolluğu ve arazinin yapısı bu intibayı vermektedir. Türklerin yer adları verme usulleri, geldikleri asya steplerinden anadolu ve orta asyaya
yerleştikleri her yere serpiştirerek getirdikleri isimlerden birisi Karaçukur da karşınıza çıkmaktadır.

Karaçuk gerçek adı olmalı. Eğer gerçek adı şimdiki söyleniş biçiminde olsaydı Tut’lular buraya Karaçukur değil Çukur manasına gelen Guncuk
sözcüğünü kullanıp Garaguncuk demeleri lazım gelirdi.Türk yazılı ve sözlü eserlerde bolca bahsi geçen Karaçuk, Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati-t Türk’ünde Karaçuk hakkında Farab şehridir ve Oğuz ülkesinin adıdır der ve eserdeki haritasında burayı Oğuz sahası içinde gösterir.

Karaçuk adı,Ahmed Yesevî‟nin menkıbelerinde konu edilen efsane de anlatılan yerlerden birisidir. Menkıbeye göre Karaçuk dağı, Yesevî‟nin kerametiyle ortadan kaldırılmış ve yerine Karaçuk kasabası kurulmuştur. Menkıbede burası için Yesevî‟nin ekser evladının meskeni ve vatanıdır denmektedir.

Karaçuk dağları, Seyhun nehrinin aşağı yatağından doğuya doğru 400 km devam ettikten sonra nehre paralel uzanan ve İsficab‟ın kuzeyine kadar
giden sıra dağlardır. Ermeni kralı Hetum 1255‟de Moğolistan‟dan dönerken bu dağları görmüş ve Selçukluların Anadolu‟ya bu dağlardan geldiğini
duymuştur.

Karaçuk dağları Şerefeddin Ali Yezdî‟nin Zafernâme‟sinde de geçer. Yezdî, Timur‟un, Karaçuk dağlarında eşkıyalık yapan Adil şah‟ı cezalandırmak
maksadıyla Otrar‟a oradan da Aksu‟ya hareket ettiğini ve Karaçuk‟a ulaştığını söylemektedir. Nizamüddin Şâmi‟nin Zafernâme‟sinde ise bu Karaçuk
ismi dağ ya da yerleşim yeri olduğu belirtilmeden sadece coğrafi isim şeklinde kaydedilir.

 

Fakat Ali Yezidi’de bahsi geçen aynı bölge olmalı. Tut Torosları Akdağ’ın adını verdiği aileler gibi Karaçuk ismide şahıslara isim olarak verildiği karşımıza çıkmaktadır. Karaçuk‟un kişi adı şeklinde ilk defa Oğuz Kağan Destanı‟nda, Oğuz‟un iki baş hatununun dışındaki kadınlarından doğan oğullarının isimleri arasında görmekteyiz.

Şecere-i Terâkime‟de ise Karaçuk, Oğuz‟un altı oğlunun kumandan olan oğullarından birinin adıdır ve Beğdili‟nin atlarını tutmakla sorumludur.Dede Korkut‟da Salur Kazan‟ın sürülerine bakan çobanın adı da Karaçuk‟tur. Hazar ötesi Türkmenlerinden Yomut boyunun iki kolundan birisi Karaçuk
adıyla anılıyordu, Kara Koyunlu Kara Yusufun (1400 yılında) buyruğunda bulunan beylerden biride Karaçuk idi Faruk Sümer a.g.e. S.63-64 65.
Günümüzde Adıyaman’nın Tut ilçesi Karaçukur Yazısı(Ovası) ve Bahçelerin ve bol su kaynağının bulunduğu dağ ve arazi parçasının tümüne Karacuk
denen semt, Kahta kazası köylerinden Karacur(oluklu) Azerbaycan‟da (Qaraçuq) Nahçıvan taraflarında, Cizre‟nin güneyinde, Irak‟ta Altın Köprü‟nün batısında ve Telafer civarında Karaçuk adıyla bilinen dağlar vardır. Karaçuk ayrıca, Irak‟ın kuzeyi Erbil Bölgesinde büyük bir ovanın da adıdır.
Yukarıdaki anlatım tarzlarından anlaşıldığı üzere Seyhun, Ceyhun ırmaklarının ismleri gibi Karaçuk(KARAÇUKUR)adının da Prof.Faruk Sümer’in dsöylediği gibi Selçuklular zamanında Orta Asyadan Anadoluya getirdiğimiz adlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu verilerden Tut budunun da
oğuz olduğunu kanıtlamaktadır.

Mahmut Arslantaş
25/07/2021/Bocholt/de.