Son Dakika Haberler

SU SESİ, KADIN SESİ, PARA SESİ/GÖKSU AKAR TUTLU BAKAR

SU SESİ, KADIN SESİ, PARA SESİ/GÖKSU AKAR TUTLU BAKAR
Okunma : 1.746 Kere okundu Yorum Yap

Dünyada en güzel ses olarak kabul edilirler. Her üçü de insanlık için olmazsa olmazları ama su! Bilim insanları dünyadaki yaşamın suda başladığını düşünmektedirler. Bütün canlıların yaşam alanların da  olmazsa olmaz, insanlık için korunması ve tüm canlıların muhtaç olduğu, ‘’ Su gibi aziz ol ‘’deyiminde ki gibi aziz ve kutsal ‘’Para sesi, Kadın sesi, Su sesi’’ üçlemesinde ki gibi güzel ve berrak, kokusuz, renksiz ve tatsız bir madde diye tarif edilip, kimya da H2O’ formülü ile sembolize edilir. Bunun anlamı bir su molekülünün iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluştuğunu belirtir. Toprak ta Tut  ve çevresin de bol miktarda bulunur.Tut yerleşkesinin bu bölgede kurulmasına en büyük etken de su kaynaklarının bol miktarda bulunmasıdır ki haklı olarak da Yeşillikler beldesi olarak etiketlenmiştir. Bölgenin en büyük ve önemli su kaynakları Fırat ve Göksu havzalarıdır. Bu gibi büyük ırmakları besleyen çevresinde ki su kollarını oluşturan yağan kar, düşen bir damla yağmur parçacıklarının birikintileri, coğrafi ve fiziksel özellikleridir. 

 Dünya da hızlı nüfus artışı nedeniyle daha fazla gıdaya gereksinim duyulmakta, bu da sonuç olarak tarımsal amaçlı su kullanımını artırmaktadır. Şu an  çevre Konferanslarının en büyük tartışma ve araştırma konusunu su kaynaklarının kullanımını içeren tebliğler oluşturmaktadır. Dünyanın gözde petrol kaynaklarının rezervlerine ulaşmak için irili ufaklı devletlerin en büyük mücadele sahasını teşkil ederken, büyüklü küçüklü savaşlara sebebiyet verdiği günümüz ve içinde bulunduğumuz orta doğu coğrafyası aktüelken örnekleriyle dolu bulunmakta. Yine çevre bilimcileri bilinçsiz su tüketimi ve kullanılması zamanımız yy.da  çıka bilecek krizleri su savaşlarına dönüştüreceğini belirtilmektedirler.  

      

Su bitmeyen bir kaynak değildir. Deprem kuşağındaki Tut  depremle beraber su akarlarının yön değiştirmesi  tıpkı 1985 depreminde olduğu gibi. Doğal afetler ve küresel ısınma  göz ardı edilip, şimdiden bir takım önlemler alınmayıp akılcı ve planlı kullanıma  geçilmez ise felaketlerin önüne geçmek kaçınılmaz olacaktır. Bölgemizde Devlet tarafından Türkiye ve Dünyanın  sayılı  en büyük projelerinden  GAP planlanıp hayata geçirirken çevresinde tek faydalanamayan mahrum kalan TUT ’ilçesidir. Gürlevik ve Medetsiz su kaynaklarıyla  Adıyaman içme suyunu karşılayan da Tut İlçesi! Gaziantep içme suyunu karşılayan ve bir kısmı sulama amaçlı kullanılan, üzerinde beş (5) tane HES barındıran enerjiden ve Göksu dan faydalanmayan da Tut İlçesi ‘’Göksu akar, Tut’lu bakar’’ 

 Yaz mevsiminin gelmesiyle küçük su kaynaklarının çekilmesi ve kısmen kurumasıyla fal baktırır gibi eline detektörü alan şuraya da, şuraya da diye sontajkuyu vurdurma furyası bilinçsizce  tekrar başlayacaktır. Ana arterleri oluşturan su  kaynaklarının kollarını kurutursanız gelecek kuşaklar içilebilecek suyu bulabilmek için taşı sıkmak zorunda kalacaklar. 

İlçe ve çevresinin içme ve sulama kaynakları, içme ve tarım(Bahçecilik) yapabilecek miktardadır. Aslında, halkın maruz kaldığı sosyal ve iktisadî sıkıntılar sanayi tesislerinin yokluğu değil sadece doğal afetler olacaktır. Gereken korumayı sahiplenmezsen bacasız sanayisi hızla yayılan  organik tarımsal üretim başlıca Dut su olmayınca bacaları tütmeyecektir. Fakat su kaynakları tasarruflu kullanılıp ve işletildiği vakit şişelenip ticareti dahi yapılabilir yoğunluktadır. 

Su kaynakları sonsuz değildir.  

Tut’tan bahis ediyorum, Kızım sana diyorum Tut’ lu sen işit! Herkesin öve öve bitiremediği yeşillikler beldesi sloganı’nı acaba Tut neye borçlu dersiniz! 

Göksu akar, Tut’ lu bakar = Su akar, Türk bakar deyiminden uyarladım. 

Zaman olursa bir daha ki yazıda 200 sene evvel böyle olmadığını kaynağıyla beraber yazacağım.

M.Arslantaş/17/05/15/Bocholt.de