Son Dakika Haberler

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi (1842- 1991) Tut İdari Yöneticileri

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi (1842- 1991) Tut İdari Yöneticileri
Okunma : 447 Kere okundu Yorum Yap

16.yy. dan 1991 yılına kadar yaklaşık 500 yıl idari birim merkezi Nahiye olarak çeşitli birim yöneticileri görev yaparken, 1991 yılında ise kaza merkezi olarak idari yöneticiler Mülki idari yönetici olarak Kaymakamlık statüsü kazanmıştır. 1881/1908 Yılları Salname ve çeşitli mahkeme kayıtları ve günümüz bilgileri ışığında tespit edilen İdareci bilgileri tarih sıralamasına göre verilmiştir

 

İDARİ YÖNETİCİLER;
Üst Teğmen = Mülazım-ı Redif / Hacı Ömer oğlu, Hacı Ömer Ağa Oğlu, İbrahim Ağa. (Arslantaş)/ 1842
Çavuş= Çavuş Redif/ Allek oğlu, Mustafa Oğlu, Ali./ 1842
Onbaşı= Onbaşı Redif/ Usta Mustafa oğlu, Ömer./ 1842
Öğretmeni (Muallim-i ciyan)= 1842 Mehmet Hoca oğlu, Molla Ömer
Muhtarı = Osman Ağa oğlu Tozo (Onkin) 1842
İmamı (Hatip)= Ekinci İmam Oğlu, Mehmed / 1842
İmamı ve Hatip= Abdurrezzak oğlu, Molla Osman/ 1842
İmamı= Ekinci İmam oğlu, Molla Abdullah/ 1842

883 deki Tut baş vergi katibi İbrahim Efendi.
1890 daki Tut Baş vergi katibi Mehmet Efendi.
1301(1884)Tut ve Gölbaşı vergi katibi vekili Ibrahim Efendi.
Tut ve Gölbaşı Vergi Katibi İbrahim Efendi / 1301 (1883-84)
1302 Tut ve Gölbaşı Vergi Katibi İbrahim Efendi / 1302(1884-85)
1305 Tut ve Gölbaşı Vergi Katibi Hasan efendi/ 1305(1887-88

1307 Tut Ve Gölbaşı Vergi Katibi Behçet Efendi/ 1307 (1889-90

Muhtar=ı Bayram Ağa (Arslantaş) 1896
Imamı= Serif efendi/ 1896 (Avcı)
Imamı= Gafur Efendi/ 1896 (İnan)

 

Muhtarı= Kara Halil oğlu Mehmed Aga= Karahalilin oğlu Mehmed 1914(Karaboğa)
İmamı= Abdulgafur Efendi bin Mehmet= Mehmedin oğlu Abdulgafur. 1914
Muhtarı= Ahmet bin Halil=Halilin oğlu Ahmed- 1915
İmamı= Abdülkadir Efendi bin Yusuf= Yusuf`un oğlu Abdülkadir – 1915
Muhtar= Haci Hafız -29-Ekim-1917
Muhtarı= Muhiddin Aga bin Kücük Memed=Kücük Mehmedin oğlu Muhiddin (Ertürk)-1917
Imanı = Abdulgafur Efendi bin Mehmed Efendi=Mehmedin oğlu Abdulgafur – 1917
MuhtarıI =Mehmet/ 1923
Öğretmeni Okutmanı = 1935 Ali Gürbüz
Tut Nahiyesi Tahrirat Kâtibi= Mustafa Yılmaz (1935)
Tut Nahiyesi Nüfus Memuru= Ramazan Yıldırım.(!935)
Öğretmeni Nuri 1952. Aynı zamanda Şair, Nuri öğretmenin sayadını tespit edemedim, muhtemelen Tut’lu olduğu anlaşılan öğretmen,Emekliliğinden sonrada, oğlu ile Tut’da yaşadığı bilinen Şairin bir çok şiiri bulunmaktadır

 

NAHIYE MÜDÜRÜLERİ;

ı. Müdür; Bayram Ağa (Arslantaş) (1910-1912)Tarih 29/L/1320. 1910-1912 Nahiye Müdürü Osmanlı dönemi Tut Nahiye Müdürüdür. Osmanlı devletinin son zamanlarında görevinin başında olan
Bayram Ağa Bu görevini Cumhuriyetin ilk yıllarında da devam ettiği anlaşılıyor.Kaza müdür Sabri Bey 1923 yılında Müdür olarak tespit edilmesi görevi Bayram Arslantaş’tan aldığı izlenimi vermektedir.Bayram Ağa Arslantaş bu sıfatıyla osmanlı döneminin son Nahiye Müdürü, aynı zamanda da Cumhuriyetin dönemi ilk Nahiye Müdürü sıfatını taşımaktadır. Ne tesadüftür ki torunu Ahmet Arslantaş’ta son Nahiye Muhtarı ve aynı zamanda Tut Nahiyesi ilk Belediye Reysi (1954) olacaktır. Tut Aristokrasini oluşturan bu aile üyelerinden 1842 yılılında Mülazım-ı Redif olarak görev yaptığı da kayıtlara düşmüştür.Mülazım-ı Redif’in bu günkü karşılığı İlçe Bölük Komutanı Üst Teğmen olarak karşılık bulmaktadır. Üst Teğmen = Mülazım-ı Redif / Hacı Ömer oğlu, Hacı Ömer Ağa, Oğlu İbrahim./ 1842.

 

II.Müdür; Sabri Korkmaz (1923)

 

Cumhuriyet döneminin ilk Tut Nahiye müdürü olarak adı geçen kaza müdür olarak biliniyor. Adı dahi bilinmeyen Kaza Müdür 1995 Tut İlçe Yıllığı’s.43 nda ilk müdür olarak not düşülmüş. Ancak Ankaraya gönderilen bir telgrafta ilk kez Muhtarı Mehmet ile beraber Bu Kaza Müdürün adınıda tespit etmekteyiz. Telgrafa göre Kaza müdürün adının Sabri Bey olduğunu öğrenmekteyiz. Cumhuriyet Halk Fıkrasının
kuruluşu münasebeti ile yapılan etkinlikte, Tut’tan çekilen tebrik telgrafın da Tut Halkı adına Muhtarı Mehmet ve Nahiye Müdürü Sabri adına imzaları bulunmaktadır. Bu telgraftan da anlaşıldığına göre Kaza Müdür ile Sabri Bey aynı kişilerdir.Bir başka bilgide Kaza Müdür olarak nitelenmesi

, Tut Nahiye Müdürü olarak atanmadan önce her hangi bir Kaza da Müdür olarak görevli olduğu anlaşılmaktadır. Yine bir başka belgede Sabri Bey’ in adı geçmektedir. Tut nahiyesi Müdürü Sabri Bey’in Sayadı yasasına göre, kanunu tatbik ve ilk sayadı alan kişiler arasında Korkmaz soy adını aldığını yazılmaktadır. Bu aynı belgeden Sabri Bey’in soyadını da Korkmaz olarak tespit etmiş bulunmaktayız.
Sabri Bey’in uzun bir süre 12 yıl görevde kalıp, Tut Nahiyesi Müdürlüğü yaptığı anlaşılmakta. 1923 yılından itibaren 1935 yılıda hala Tut Nahiyesi Müdürlüğü görevinde bulunduğu anlaşılan Müdür Bey, İlk kez CHF’sının Kuruluşu münasebeti ile Gönderilen telgrafta Tut Muhtarı Mehmet ile İmzası bulunan Tut Nahiyesi Müdürü Sabri Bey 1935 yılı soy adı kanunu uygulanırken yetkili ve uygulayıcısı ve ilk
soy adı alan kişiler arasında Tut Nahiyesi Çekirgeni sıfatı ile Korkmaz soy adını aldığını tespit etmekteyiz. Muhtemelen aynı kişi olan Sabri Bey’in gerçek adının Sabri Korkmaz olduğunu kesin olarak tespit etmekteyiz. Hatta 12 yıldan daha fazla görevde kaldığı Cumhuriyet dönemi ikinci Müdür, Mehmet Ali Kocatürkün de başlama tarihi bilinmediğinden ön görüle bilir.

 

II- Mehmet Ali Kocatürk; MehmetAli Kocatürk TUT Nahiye Müdürlerinden**1946 TBMM, Malatya milletvekilliği için bürokrasiyi bırakıp siyasete girdiğini görmekteyiz.Tut Nahiyesi Müdürlüğünü siyasete girene kadar görevi başında olduğu anlaşılmakta. Adıyaman bağımsız milletvekili adayı olmuştur.

IV-İhsan Sayın (Kurtuluş savaşına Asteğmen olarak katıldığı biliniyor)Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43

V- Enver Sarmanoğlu; Tut’da vefat etmiş, mezarı Tut’da bulunmaktadır. Sabri Korkmaz Müdür gibi uzun görev yapan Müdürlerden birisi de Enver Sarmanoğlu olduğu görülmekte görevi ve bir Tut aşığı, idealist bir yönetici olan Enver Sarmanoğlu Ailesinin isteği ile Tut’a definedilmiştir.Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43

 

VI- Halil Nafi Ökten.Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43
VII-Tahsin Kantarcı.Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43
VIII- Vahap Geveş.Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43
VIIII- Mahmut GebeşTut’95 İlçe Yıllığı/s.43
X- Niyazi Bey (Kayserili soyadı bilinmiyor.)Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43
XI- İbrahim Halil Bey (Urfalı soyadı bilinmiyor.)Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43
XII- Mehmet Korkmaz.Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43
XIII- Mahmut Gebeş.(ikinci kez)Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43
XIIII- Halil Dündar 1968-1971.Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43
XV- Hasan Tahsin Kantarcı.25/04/1962 de ayrılmış.Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43
XVI- Mustafa Hayri Güler; Stajyer kaymakam Nahiye Md.Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43
XVII- Mustafa Yalçın; Stajyer kaymakam Nahiye Md.Tut’95 İlçe Yıllığı/s.43

 

Son iki Tut Nahiye Müdürü Stajyer Kaymakam olarak görev yaptıkları dikkat çekmektedir.Kaza müdür Sabri Bey’ den sonra, Müdürstatüsünden yüksekte kaymakam, Kaymakam Stajyer, Müdürün üst amiri sayılacağından hem Müdür hem de Kaymakam stajyer aynı görevi aynı anda iki kişinin yapmayacağı varsayılarak hem Tut Nahiyesinin hem Nahiye müdürlüğünün, statüsünün kaymakamlık derecesine yükseltililişi bize Tut’un önemini hakkında bilgi vermektedir.

 

Ahmet Arslantaş = ilk Belediye başkanı.1954.
4/ 2/ 1954 tarihinde Tut Belediye teşkilatının kurulması akabinde, Belediye teşkilatı birimi olarak muhtarlıktan birim olarak belediye statüsü ile beraber yapılan yerel seçimler sonucu Ahmet Arslantaş Belediye Reisi olarak seçilmiştir.
22.06.1954 tarih ve 6414 sayılı Yasa ile Adıyaman’ın il olması ile beraber Tut’ da Bucak merkezi olarak Belediye teşkilatı olarak statüsünü kurmuştur.

Şahin Demir= Ağustos/1991/1992 ilk Kaymakam 9/ Mayıs/1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla, 20/ Mayıs 1990 ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak İlçe statüsünü almıştır. Bu kanun gereğince Mülki Amir olarak Kaymakamlıkıca yönetilmiştir.İlk kaymakam olarak Şahin DEMİR Bey’ ın görev yaptığı kayıtlara geçerken (Ağustos / 1991-1992) Tut Ilçe olarak bu statüsünü günümüzde korumaktadır